698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Procedura grantowa

Procedura grantowa obowiązująca od 09.04.2019r.

Procedura grantowa obowiązująca do 09.04.2019r.