698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Procedura grantowa

Procedura grantowa obowiązująca  od 21.02.2023r wraz  z załącznikami – pobierz

 

Procedura grantowa obowiązująca od 07.12.2021r.


Zasady ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów-pobierz
Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku zadania cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki-pobierz
Wniosek o powierzenie grantu (WoPG) -pobierz
Zalacznik-nr-9a-pobierz
Zalacznik-nr-15-pobierz
załącznik nr 9b do WoPGPobierz
załącznik nr 13 do WoPGPobierz
Załącznik nr 8 -pobierz
Załącznik nr 7 Umowa o powierzenie grantu-pobierz
Załącznik nr 1 do umowy o powierzenie grantu-pobierz
Załącznik nr 2 do umowy o powierzenie grantu-pobierz
Wniosek o rozliczenie grantu (WoRG)-pobierz
Załącznik nr 2 do WoRG – Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji zadania-pobierz
Załącznik nr 3 WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI-pobierz
Załącznik nr 4 do WoRG – Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania-pobierz
załącznik nr 10 do WoRGPobierz
Załącznik nr 11 do WoRG – Karta rozliczenia zadania-pobierz
Załącznik nr 2 Karta oceny wstępnej grantu-pobierz
Załącznik nr 3 Karta oceny grantu – promowanie obszaru-pobierz
Załącznik nr 4 Karta oceny grantu – zachowanie dziedzictwa-pobierz
Załącznik nr 5 Karta oceny grantu – wzmocnienie kapitału-pobierz
Załącznik nr 9 Procedura ustalania i zmiany kryteriów- granty-pobierz
Załącznik nr 10 oświadczenie o bezstronności-pobierz
Załącznik nr 11 rejestr interesów-pobierz
załącznik nr12 sposób oceny kryteriów-pobierz

Procedura grantowa obowiązująca od 09.04.2019r.

Procedura ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców- pobierz
OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKA KOMISJI SPRAWDZAJĄCEJ  Pobierz

Procedura grantowa obowiązująca od 25.05.2018r.

Oświadczenie o bezstronności i niezależności komisji sprawdzającej – Pobierz