698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Projekty grantowe – archiwum

1.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018/G
Wzmacnianie Kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych


2. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018/G

“Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych”


3. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018/G

“Zachowanie dziedzictwa lokalnego”


4. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018/G

“Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych”


5. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018/G

“Zachowanie dziedzictwa lokalnego”


6. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018/G

“Wzmacnianie Kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”


7. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018/G

“Zachowanie dziedzictwa lokalnego”


8. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019/G

“Wzmacnianie Kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”


9. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019/G

“Zachowanie dziedzictwa lokalnego”


10. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020/G

“Promowanie obszaru objętego LSR”

Protokół 3/2020 z posiedzenia Rady z dnia 28.05.2020 – pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 1/2020/G – pobierz


11. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020/G

”  Wzmocnienia Kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Protokół 3/2020 z posiedzenia Rady z dnia  28.05.2020 – pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 2/2020/G – pobierz

12. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020/G – pobierz

“Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

Protokół nr 5-2020 z posiedzenia Rady z dnia 20.10.2020 – pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru 3/2020/G – pobierz

Lista rankingowa operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 3/2020/G – pobierz

13.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022/G – pobierz

“Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

Protokół nr 1-2022 z posiedzenia Rady z dnia 18.03.2022 – pobierz

14. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022/G – pobierz

“Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

Protokół nr 4-2022 z posiedzenia Rady z dnia 18.08.2022 – pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru 2/2022/G – pobierz

Lista rankingowa operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 2/2022/G – pobierz

15. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023/G – pobierz

“Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

Protokół nr 1-2023 z posiedzenia Rady z dnia 26.06.2023 – pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru 1/2023/G – pobierz

Lista rankingowa operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 1/2023/G – pobierz