698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Aktualności

Nowy Projekt ” Polskie Inicjatywy Poradnicze”

Bardzo miło nam jest poinformować, że  Partnerstwo LGD "Trygon-Rozwój i Innowacja", LGD  Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", Fundacji SMK oraz Fundacji Przestrzeń Lokalna się rozwija i będzie wspólnie koordynować...

Raport z ewaluacji LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon Rozwój i Innowacja” przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju za okres od 23.05.2016r. do 31.12.2021r. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Ministra...

Aktualizacja harmonogramu spotkań

Lokalna Grupa Działania "Trygon-Rozwój i Innowacja" informuje o zmianie terminu spotkania ze społecznością lokalną w ramach umowy  nr  00045-6934-UM0900049/22 w ramach poddziałania wsparcie przygotowawcze z dnia 10 czerwca 2022r....

Biuro nieczynne w dniu 18.11.2022

W związku  z organizowanym szkoleniem dla Członków Rady i Zarządu w dniach 18-19 listopada 2022 z zakresu "Partnerstwa i  współpracy na rzecz rozwoju lokalnego/ dobre praktyki we wdrażaniu projektów"...