698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Aktualności

Projekt współpracy krajowej

W dniu 11 lipca 2022r.  LGD "Trygon - Rozwój i Innowacja" podpisała umowę na realizację projektu współpracy "Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby...

Wsparcie przygotowawcze

W dniu 10 czerwca 2022 r Lokalna Grupa Działania "Trygon-Rozwój i Innowacja" podpisała umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego na poddziałanie 19.1  wsparcie przygotowawcze. Do Lokalnej Grupy Działania trafi 74...

Relacja z imprezy w dniu 12.06.2022r.

W dniu 12 czerwca 2022r. LGD "Trygon-Rozwój i  Innowacja" wzięła udział w Dniach Gminy Boguchwała jako imprezie charakterystycznej dla środowiska lokalnego. Udział w imprezie organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury...