698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Aktualności

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne zmian Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu...