698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i innowacja” od 2017 roku jest aktywnym uczestnikiem kolejnych edycji projektu tj.: „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” realizowanego wspólnie z organizacjami pozarządowymi z województwa podkarpackiego
w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach ogłaszanych przez realizatorów projektu konkursów młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z województwa podkarpackiego mają możliwość zdobyć środki finansowe w wysokości do 5 000,00 zł. na realizację różnorodnych projektów grantowych. Projekty takie umożliwiają ww. podmiotom podjęcie i realizacje różnorodnych inicjatyw ważnych dla lokalnych społeczności. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej projektu:

http://www.podkarpackieinicjatywylokalne.pl/