698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Harmonogram spotkań

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania” Trygon-Rozwój i Innowacja” zaprasza mieszkańców Gminy Boguchwała, Lubenia i Świlcza,  tj. lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, radnych, sołtysów, przedstawicieli jednostek systemu oświaty, pomocy społecznej i ośrodków kultury oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru na spotkanie konsultacyjne mające na celu wypracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.

Miejsca i terminy spotkań:

Gmina Lubenia Sala GOK, Lubenia 131
8 września 2022r
. (czwartek) godz. 16.00
Gmina Boguchwała Sala konferencyjno-szkoleniowa, Plac Rynek 1 Boguchwała
13 września 2022r
. (wtorek) godz. 16.00
Gmina Świlcza Sala GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie, Trzciana 353c
14 września 2022r
. (środa) godz.16.00
Gmina Boguchwała Sala widowiskowa MCK, Plac Rynek 2 Boguchwała
23 maja 2023r.
(wtorek) godz. 16.00


Program spotkań 8.09., 13.09., i 14.09
:

 1. Rozpoczęcie konsultacji, przywitanie przybyłych mieszkańców, podpisanie listy obecności.
 2. Przedstawienie działalności i struktury LGD.
 3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
 4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR.
 5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
 6. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.
 7. Dyskusja nad celami LSR i działaniami.
 8. Omówienie rezultatów działań na zakończenie realizacji LSR.
 9. Wypełnienia przez uczestników konsultacji ankiet.
 10. Wywiady indywidualne i grupowe z chętnymi uczestnikami konsultacji odnośnie tworzenia LSR.
 11. Przedstawienie wniosków z konsultacji, podsumowanie i zakończenie spotkania.

Program spotkania 23.05.2023r.
1. Rozpoczęcia spotkania, przywitanie przybyłych  mieszkańców, podpisanie listy obecności.
2. Prezentacja gotowego projektu LSR.
3. Dyskusja i możliwość wyrażania opinii dotyczących LSR
4. Zakończenie spotkania