698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”– tekst jednolity z dnia 31.05.203 r.

STATUT STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”– tekst jednolity z dnia 28.01.2016 r.