698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Projekt współpracy zagranicznej

Stowarzyszenie zrealizowało Projektu Współpracy „Razem Wspieramy Obszary Wiejskie”, projekt realizowany był we współpracy czterech organizacji: Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,  Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, Lokalną Grupę Działania Partnerstwo 5 Gmin oraz Lokalną Grupę Działania (MAS)  DUŠA.

Realizacja projektu odbyła się dwuetapowo. Pierwszym etapem był udział wszystkich partnerskich LGD na wspólnym wydarzeniu promocyjnym pn. „Smaki Roztocza” zorganizowanym na obszarze LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej  w której wzięli udział wszyscy partnerzy projektu.

Drugim etapem realizacji projektu była 2-dniowa wizyta studyjna na Słowację (Michalovce). Celem wizyty studyjnej było poznanie dobrych praktyk związanych z produktami turystycznymi, lokalnymi i regionalnymi.

Podczas wizyty uczestnicy mieli zwiedzić 5 miejsc ukazujących przykłady dobrych praktyk związanych z produktami turystycznymi, lokalnymi i regionalnymi.

Dodatkowo Partner Słowacki zaprezentował dobre praktyki na swoim obszarze, lokalni producenci oraz przedsiębiorcy podzielili się swoim doświadczeniami. Spotkanie wpłynęło pozytywnie na wymianę doświadczeń pomiędzy wszystkimi Partnerami. Wizyta  studyjna stworzyła lokalnym podmiotom, producentom oraz mieszkańcom wszystkich partnerskich LGD warunki rozwoju swojego potencjału gospodarczego do osiągnięcia dodatkowych przychodów na bazie produktów lokalnych.