698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Zestawienie rzeczowo – finansowe

Data publikacji: 28.02.2017r.

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRYGON -ROZWÓJ i INNOWACJA”                      

za okres od 26 lipca 2016r. do 31.12.2016r

w ramach poddziałania  19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Lp. ZADANIE Kwota dofinansowania w zł
I Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013): związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty utrzymania biura, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i  ewaluacją tej strategii * 87 974,66
1 Zapewnienie funkcjonowania biura LGD 14 748,33
2 Koszty wynagrodzeń personelu   66 801,33
3 Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR w 2017 (koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady) 6 425,00
II Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013): Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji   i przygotowania wniosków** 13 399,10
  RAZEM:   101 373,76
Data publikacji 28.02.2018

 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRYGON -ROZWÓJ i INNOWACJA”                      
za okres od 1 stycznia 2017r. do 31.12.2017r

w ramach poddziałania  19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Lp. ZADANIE Kwota dofinansowania w zł
I Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013): związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty utrzymania biura, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i  ewaluacją tej strategii * 173 858,09
1 Zapewnienie funkcjonowania biura LGD 34 778,39
2 Koszty wynagrodzeń personelu   133 556,70
3 Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR w 2017 (koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady) 5 523,00
II Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013): Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji   i przygotowania wniosków** 18 148,35
  RAZEM:   192 006,44
data publikacji: 27.02.2019r.

 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRYGON -ROZWÓJ i INNOWACJA”                      
za okres od 1 stycznia 2018r. do 31.12.2018r

w ramach poddziałania  19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Lp. ZADANIE Kwota dofinansowania w zł
I Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013): związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty utrzymania biura, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i  ewaluacją tej strategii * 209 622,27
1 Zapewnienie funkcjonowania biura LGD 48 902,44
2 Koszty wynagrodzeń personelu   149 051,60
3 Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR w 2017 (koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady) 11 668,23
II Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013): Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji   i przygotowania wniosków** 18 282,31
  RAZEM:   227 904,58
 Data publikacji 25.02.2020r.

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRYGON -ROZWÓJ i INNOWACJA”                      
za okres od 1 stycznia 2019r. do 31.12.2019r

w ramach poddziałania  19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Lp. ZADANIE Kwota dofinansowania w zł
I Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013): związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty utrzymania biura, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i  ewaluacją tej strategii * 221 832,65
1 Zapewnienie funkcjonowania biura LGD 60 354,82
2 Koszty wynagrodzeń personelu   156 464,83
3 Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR w 2019 (koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady) 5 013,00
II Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013): Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji   i przygotowania wniosków** 22 611,97
  RAZEM:  

244 444,62

Data publikacji 25.02.2021r.

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRYGON -ROZWÓJ i INNOWACJA”                      
za okres od 1 stycznia 2020r. do 31.12.2020r

w ramach poddziałania  19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Lp. ZADANIE Kwota dofinansowania w zł
I Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013): związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty utrzymania biura, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i  ewaluacją tej strategii * 209 620,30
1 Zapewnienie funkcjonowania biura LGD 46 147,28
2 Koszty wynagrodzeń personelu   163 473,02
3 Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR w 2019 (koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady) 0,00
II Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013): Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji   i przygotowania wniosków** 1 500,00
  RAZEM:   211 120,30

Data publikacji 25.02.2022r.

 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRYGON -ROZWÓJ i INNOWACJA”        za okres od 1 stycznia 2021r. do 31.12.2021r

w ramach poddziałania  19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Lp.

ZADANIE

Kwota dofinansowania w zł

I

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013): związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty utrzymania biura, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i  ewaluacją tej strategii *

210 354,04

1

Zapewnienie funkcjonowania biura LGD

32 967,39

2

Koszty wynagrodzeń personelu  

177 386,65

3

Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR w 2019 (koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady)

0,00

II

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013): Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji   i przygotowania wniosków**

19 183,68

 

RAZEM:  

229 537,72

 

 

 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRYGON -ROZWÓJ i INNOWACJA”   za okres od 1 stycznia 2022r. do 31.12.2022r

w ramach poddziałania  19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Lp.

ZADANIE

Kwota dofinansowania w zł

I

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013): związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty utrzymania biura, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i  ewaluacją tej strategii *

251 438,94

1

Zapewnienie funkcjonowania biura LGD

53 824,18

2

Koszty wynagrodzeń personelu  

197 614,76

3

Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR w 2019 (koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady)

0,00

II

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013): Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji   i przygotowania wniosków

12 432,00

 

RAZEM:  

263 870,94

 

 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRYGON -ROZWÓJ i INNOWACJA”                      
za okres od 1 stycznia 2023r. do 31.12.2023r

w ramach poddziałania  19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

 

 

Lp.

ZADANIE

Kwota dofinansowania w zł

I

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013): związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty utrzymania biura, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i  ewaluacją tej strategii *

280 604,59

1

Zapewnienie funkcjonowania biura LGD

66 038,25

2

Koszty wynagrodzeń personelu  

214 566,34

3

Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR w 2019 (koszty szkoleń pracowników Biura LGD i Rady)

0,00

II

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013): Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji   i przygotowania wniosków

4000,00

 

RAZEM:  

284 604,59