698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Umowa Ramowa wraz z obowiązującymi załącznikami

Umowa-Pobierz

LSR wraz z załącznikami-Pobierz

Plan komunikacji z lokalną społecznością- Pobierz

Formularz zgłaszania zmian i  uwag do planu komunikacji-Pobierz