698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach PS WPR oraz EFS+.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej oraz programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na rok 2024pobierz