698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

LSR na lata 2014-2020

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
LGD “TRYGON-ROZWÓJ i INNOWACJA” Z DNIA 19.09.2023r.
Załącznik nr 1 do aneksu nr 15 do  UMOWY nr 00015-6933-UM0910010/15 Z DNIA 23.05.2016r.

POBIERZ

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
LGD “TRYGON-ROZWÓJ i INNOWACJA” Z DNIA 21.02.2023r.
Załącznik nr 1 do aneksu nr 14 do  UMOWY nr 00015-6933-UM0910010/15 Z DNIA 23.05.2016r.

POBIERZ

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
LGD “TRYGON-ROZWÓJ i INNOWACJA” Z DNIA 02.06.2022r.
Załącznik nr 1 do aneksu nr 13 do  UMOWY nr 00015-6933-UM0910010/15 Z DNIA 23.05.2016r.

POBIERZ

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
LGD “TRYGON-ROZWÓJ i INNOWACJA” Z DNIA 28.09.2021r.
Załącznik nr 1 do aneksu nr 12 do  UMOWY nr 00015-6933-UM0910010/15 Z DNIA 23.05.2016r.

POBIERZ

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
LGD “TRYGON-ROZWÓJ i INNOWACJA” Z DNIA 25.02.2021r.
Załącznik nr 1 do aneksu nr 11 do  UMOWY nr 00015-6933-UM0910010/15 Z DNIA 23.05.2016r.

POBIERZ

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
LGD “TRYGON-ROZWÓJ i INNOWACJA” Z DNIA 14.12.2017r.
Załącznik nr 1 do aneksu nr 4 do  UMOWY nr 00015-6933-UM0910010/15 Z DNIA 23.05.2016r.)

 

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
LGD “TRYGON – ROZWÓJ I INNOWACJA” Z DNIA 17.05.2017r.
(Załącznik nr 1 Aneksu nr 3 do UMOWY nr 00015-6933-UM0910010/15  Z DNIA 23.05.2016r.) 

 

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
LGD “TRYGON – ROZWÓJ I INNOWACJA”  Z DNIA 16.06.2016r.

(Załącznik nr 1  Aneksu nr 1 do UMOWY nr 00015-6933-UM0910010/15 Z DNIA 23.05.2016r.)

 

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
LGD “TRYGON – ROZWÓJ I INNOWACJA”  Z DNIA 28.01.2016r.

(Załącznik nr 1 do UMOWY nr 00015-6933-UM0910010/15 Z DNIA 23.05.2016r.)