698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

LSR na lata 2023-2027

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 wraz z załącznikami – pobierz