698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Konkursy – archiwum

1.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016
Podejmowanie działalności gospodarczej


2. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016
Rozwijanie działalności gospodarczej


3. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017
B
udowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych


4. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

“Zachowanie dziedzictwa lokalnego”


 5. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018
“Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych”


6. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018
Podejmowanie działalności gospodarczej”

Protokół 2-2018


7. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018
“Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych”


8. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018
“Rozwijanie działalności gospodarczej”


9. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019
“Podejmowanie działalności gospodarczej”

Protokół 1/2019 z posiedzenia Rady z dnia 10.09.2019r. – pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 1/2019 – pobierz


10. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019
Rozwijanie działalności gospodarczej”

Protokół 1/2019 z posiedzenia Rady z dnia 10.09.2019r. – pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 2/2019 – pobierz


11. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019
“Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

Protokół 1/2019 z posiedzenia Rady z dnia 10.09.2019r – pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 3/2019 – pobierz


12. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019
“Promowanie obszaru objętego LSR”

17.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 – pobierz

Protokół nr 1-2022 z posiedzenia Rady z dnia 18.03.2022r.

Lista rankingowa wybranych operacji do finansowania dotycząca naboru 2-2022

Lista rankingowa  nie wybranych operacji do finansowania dotycząca naboru 2-2022

Lista rankingowa operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 2-2022

18.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022 – pobierz

Protokół nr 1-2022 z posiedzenia Rady z dnia 18.03.2022r.

Lista rankingowa wybranych operacji do finansowania dotycząca naboru 3-2022

Lista rankingowa operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 3-2022

19.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2022 – pobierz

Protokół nr 1-2022 z posiedzenia Rady z dnia 18.03.2022r.

Lista rankingowa wybranych operacji do finansowania dotycząca naboru 4-2022

Lista rankingowa operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 4-2022

20.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2022 – pobierz

Protokół nr 1-2022 z posiedzenia Rady z dnia 10.05.2022r.

Lista rankingowa wybranych operacji do finansowania dotycząca naboru 5-2022

Lista rankingowa operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 5-2022

21.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 – pobierz

Protokół nr 1-2022 z posiedzenia Rady z dnia 26.06.2023r.

Lista rankingowa wybranych operacji do finansowania dotycząca naboru 1-2023

Lista rankingowa operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 1-2023

22.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023 – pobierz

Protokół nr 1-2022 z posiedzenia Rady z dnia 26.06.2023r.

Lista rankingowa wybranych operacji do finansowania dotycząca naboru 2-2023

Lista rankingowa operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 2-2023

23.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2023 – pobierz

Protokół nr 2-2023 z posiedzenia Rady z dnia 27.07.2023r.

Lista rankingowa wybranych operacji do finansowania dotycząca naboru 3-2023

Lista rankingowa operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 3-2023