698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Formularze wniosków i umów

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 5z –  pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 5z –  pobierz

 2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z –  pobierz)

3) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (.docx) – pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe (.excel) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) –pobierz
 • Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy (.pdf) –pobierz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9 z)Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) pobierz

 • Załącznik 1 do umowy (exel) – pobierz
 • Załącznik 2 do umowy (exel) – pobierz
 • Załącznik 3 do umowy ( docx) pobierz
 • Załącznik 3 a do umowy (docx) – pobierz
 • Załącznik 5 do umowy ( exel) –  pobierz
 • Załącznik 6 do umowy (docx) – pobierz
 • Załącznik 7 do umowy (docx) – pobierz
 • Załącznik 8 do umowy (docx) – pobierz
 • Załącznik 9 do umowy (docx) – pobierz
 • Załącznik 10 do umowy (docx)- pobierz

 5) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z – pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 5z – Pobierz

 6) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (exel)-Pobierz

7) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (pdf)-Pobierz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) – pobierz

9) Sprawozdanie z realizacji biznesplanu ( exel) – Pobierz

10) Sprawozdanie z realizacji biznesplanu ( pdf)) – Pobierz

  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – pobierz

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 5z –pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 5z – pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 5z) –pobierz

 3) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (.pdf) –pobierz
 • Biznesplan (.docx) –pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe (xlsx) pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) –pobierz

 4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy (biznesplan)-pobierz
 • Załącznik nr 2 (wykaz działek ewidencyjnych (exel.) –pobierz
 • Załącznik nr 3 (Informacja monitorująca z realizacji Biznesplanu (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 4 – pobierz
 • Załącznik nr 5 – -pobierz
 • Załącznik nr 6-pobierz

 5) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z – pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 5z – pobierz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz

 7)  Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (.excel) – pobierz

 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf) – pobierz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 4z –pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 4z – pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) – pobierz

  Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (exel) – pobierz

  Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (pdf) – pobierz

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji pobierz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz
 • Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – pobierz
 • Załącznik -informacja o przetwarzaniu danych osobowych- pobierz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z – pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 5z – Pobierz

 5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) – pobierz