698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Władze Stowarzyszenia

Kadencja 2020-2024

RADA

Przewodniczący

Adam Dziedzic

Zastępca Przewodniczącego

Wiesław Kąkol

Sekretarz

Urszula Jopek

Członek

Bogdan Cioch

Członek

Józef Król

Członek

Robert Lassota

Członek

Andrzej Maciołek

Członek

Paweł Piela

Członek

Wojciech Sikora

Członek

Adam Skoczylas

Członek

Roman Stefanik

Członek

Lubomir Wanat

 

ZARZĄD

Prezes Bogdan Dziedzic
Wiceprezes Bożena Baran
Wiceprezes Dorota Madej
Członek Dorota Łyszczek
Członek Roman Kałucki
Członek Władysław Rzepka
Członek Tomasz Salach
Członek Mariusz Kalandyk
Członek Alicja Warzybok

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Andrzej Piórkowski
Z-ca Przewodniczącego Andrzej  Świder
Członek Bogdan Dziedzic
Członek Grzegorz Raczak
Członek Waldemar Mach
Członek Marcin  Szpond

 

Kadencja 2016-2020

RADA

Przewodniczący Adam Dziedzic
Zastępca Przewodniczącego Wiesław Kąkol
Sekretarz Urszula Gugała
Członek Bogdan Cioch
Członek Józef Król
Członek Robert Lassota
Członek Andrzej Maciołek
Członek Paweł Piela
Członek Wojciech Sikora
Członek Adam Skoczylas
Członek Roman Stefanik
Członek Lubomir Wanat

ZARZĄD

Prezes Bogdan Dziedzic
Wiceprezes Bożena Baran
Wiceprezes Dorota Madej
Członek Dorota Łyszczek
Członek Roman Kałucki
Członek Władysław Rzepka
Członek Tomasz Salach
Członek Mariusz Kalandyk
Członek Alicja Warzybok

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Andrzej Piórkowski
Z-ca Przewodniczącego Tadeusz Kalandyk
Członek Bogdan Dziedzic
Członek Grzegorz Smosna
Członek Waldemar Mach
Członek Anna Szostek

Kadencja 2012-2016

RADA

Przewodniczący Adam Dziedzic
Zastępca Przewodniczącego Józef Król
Sekretarz Katarzyna Kowalska
Członek Bogdan Cioch
Członek Wiesław Dronka
Członek Robert Lassota
Członek Andrzej Maciołek
Członek Paweł Piela
Członek Wojciech Sikora
Członek Adam Skoczylas
Członek Roman Stefanik
Członek Lubomir Wanat

ZARZĄD

Prezes Adam Kalandyk
Wiceprezes Bożena Wiśniowska
Wiceprezes Dorota Madej
Członek Dorota Łyszczek
Członek Krystyna Kiełbasa
Członek Władysław Rzepka
Członek Tomasz Salach
Członek Ewa Śliwa
Członek Alicja Warzybok

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Andrzej Piórkowski
Z-ca Przewodniczącego Tadeusz Kalandyk
Członek Bogdan Dziedzic
Członek Tomasz Kotowicz
Członek Waldemar Mach
Członek Anna Szostek