698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

EPI Boguchwała

Szanowni Państwo

Stowarzyszenia LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” wspólnie lokalnymi przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi przy współudziale Instytutu Ogrodnictwa
w Skierniewicach w ramach założonej grupy operacyjnej działającej pod nazwą „EPI Boguchwała – European Partners for Innowation”  realizuje wspólny projekt w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem przedsięwzięcia są podejmowane przez lokalnych przedsiębiorców oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach badania naukowe i prace rozwojowe dotyczącego projektu polegającego na wprowadzeniu innowacyjnych technik w szklarniowej hodowli róż. W ramach grupy zadaniem LGD jest promowanie rozwiązań innowacyjnych w lokalnych grupach działania na terenie kraju, doradztwo w zakresie bieżącego wdrażania technologii i organizacji promocji, udział
w konferencjach oraz w współredagowaniu strony internetowej.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej projektu:

http://epi-boguchwala.pl/