698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 02 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 08 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Tekst jednolity  – pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramch strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi- więcej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objetego PROW na lata 2014-2020- pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie przygotowania i realizacji działań w zakresie współpracy z LGD

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy  finansowej w ramach poddzialania ” Przygotowanie i realizacja dzialań w zkaresie współpracy z lokalną grupą dzialania”- pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie  szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzialania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoleczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia na wdrażanie

Zmiana Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie  szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzialania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoleczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia na wdrażanie

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie  szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzialania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoleczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020–pobierz

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej