698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Procedura rekrutacji pracowników

Procedura naboru pracowników LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”, stanowiąca Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Biura LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”