698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Trygon – Rozwój i Innowacja”

36 – 072 Świlcza 168

Dyrektor Biura

Tomasz Stefanowicz

trygon@lgd-trygon.pl

Specjalista do spraw doradztwa i szkoleń

 Justyna Jacek

szkolenia@lgd-trygon.pl

Specjalista do spraw informacji i promocji

Ewelina Białek

promocja@lgd-trygon.pl   

Specjalista do spraw ewaluacji i monitoringu

monitoring@lgd-trygon.pl

Biuro Stowarzyszenia w Boguchwale

 Rynek (Stary Spichlerz)- pokój 2,5 , 1 piętro

Plac Rynek 1
36 – 040 Boguchwała

tel: (17) 230 65 58
kom: 698 166 371


PRZYJMUJE BENEFICJENTÓW OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
w godzinach:
Poniedziałek  8:00- 16:00
Wtorek  8:00- 16:00
Środa  8:00- 16:00
Czwartek  8:00- 16:00
Piątek  8:00- 16:00

Siedziba Stowarzyszenia w Świlczy 
Budynek Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej – pokój 24 (IIpiętro)

CZYNNE W TRAKCIE TRWANIA NABORU WNIOSKÓW

36 – 072 Świlcza 168
Dyżur w każdy wtorek w godz. 9.00 – 15.00

Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny w Lubeni  
Budynek Urzędu Gminy Lubenia – pokój 23 (I piętro)

36 – 042 Lubenia 131
tel: (17) 850 39 26

Dyżur w każdy czwartek w godz. 7.30-15.00