698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięć finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)


Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięć finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania”Trygon-Rozwój i Innowacja”, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 ze środków EFS+.

Projektowane kryteria wyboru grantobiorców będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową grantobiorców, którzy będą się ubiegać o realizację zadań ze środków EFS+, które polegają na:

  • Rozwoju zdolności uczniów poza edukacją formalna,
  • Wsparcie szkół na terenach wiejskich;
  • Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej,

Uwagi do projektowanych kryteriów wyboru grantobiorców można wnosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@lgd-trygon.pl lub osobiście w biurze LGD pod adresem 36-040 Boguchwała, Plac Rynek 1, pokój. 2.5 1 piętro

Uwagi prosimy zgłaszać na wypełnionym formularzu zgłaszani uwag  do 22 maja 2024 r. 

PROCEDURA USTANAWIANIA I ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW I KRYTERIA WYBORU- EFS+

Formularz zgłaszania uwag- EFS+

Państwa głos jest dla nas bardzo ważny oraz pozwoli wybierać najlepszych grantobiorców w ramach perspektywy finansowej 2023-2027 !