698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięć finansowanych w ramach Planu Strategicznego dla Wpólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ( PS WPR)


Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięć finansowanych w ramach Planu Strategicznego dla Wpólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ( PS WPR)

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Działania ”Trygon-Rozwój i Innowacja”zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 ze środków PS WPR.

Projektowane kryteria wyboru operacji będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową operacji, które polegają na:

  • Podejmowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej (projekty skierowane do osób fizycznych w tym osoby w niekorzystnej sytuacji)
  • Rozwijaniu pozarolniczej działalności gospodarczej (projekty skierowane  do podmiotów gospodarczych),
  • Poprawie dostępu do usług dla lokalnych społeczności z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych (  projekty skierowane do osób fizycznych, osób prawnych, jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych)
  • Kształtowaniu świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogopodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi (projekty skierowane do osób fizycznych, osób prawnych, jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych)
  • Poprawie dostępu do małej infrastruktury publicznej  (projekty skierowane głównie do JSFP oraz organizacji pozarządowych).
  • Ochronie dziedzictwa kulturowego luz przyrodniczego polskiej wsi (projekty skierowane do osób fizycznych, osób prawnych, jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych)

Projektowane kryteria wyboru grantobiorców będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową grantobiorców, którzy będą ubiegać się o realizację zadań polegających na:

  • Kształtowaniu świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogopodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi ( projekty skierowane do osób fizycznych, osób prawnych, jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych)

Uwagi do projektowanych kryteriów wyboru operacji lub grantobiorców można wnosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@lgd-trygon.pl lub osobiście w biurze LGD pod adresem 36-040 Boguchwała, Plac Rynek 1, pokój. 2.5 1 piętro

Uwagi prosimy zgłaszać na wypełnionym formularzu zgłaszania uwag do 22 maja 2024 r. 

PROCEDURA USTANAWIANIA I ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I KRYTERIA WYBORU- PS WPR

PROCEDURA USTANAWIANIA I ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW I KRYTERIA WYBORU -PS WPR GRANTY

Formularz zgłaszania uwag PS WPR

Państwa głos jest dla nas bardzo ważny oraz pozwoli wybierać najlepsze projekty w ramach perspektywy finansowej 2023-2027 !