698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Author - LGD Trygon

Zmiana terminu spotkania konsultacyjnego

Lokalna Grupa Działania "Trygon-Rozwój i Innowacja" informuje o zmianie terminu spotkania konsultacyjnego ze społecznością lokalną Gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza. W związku z wydłużającym się terminem oczekiwania na ogłoszenie konkursu...

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne zmian Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”. Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii na temat zmiany Strategii...

Nowy Projekt ” Polskie Inicjatywy Poradnicze”

Bardzo miło nam jest poinformować, że  Partnerstwo LGD "Trygon-Rozwój i Innowacja", LGD  Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", Fundacji SMK oraz Fundacji Przestrzeń Lokalna się rozwija i będzie wspólnie koordynować...

Raport z ewaluacji LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon Rozwój i Innowacja” przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju za okres od 23.05.2016r. do 31.12.2021r. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Ministra...

Aktualizacja harmonogramu spotkań

Lokalna Grupa Działania "Trygon-Rozwój i Innowacja" informuje o zmianie terminu spotkania ze społecznością lokalną w ramach umowy  nr  00045-6934-UM0900049/22 w ramach poddziałania wsparcie przygotowawcze z dnia 10 czerwca 2022r....