698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Author - LGD Trygon

Biuro nieczynne w dniu 18.11.2022

W związku  z organizowanym szkoleniem dla Członków Rady i Zarządu w dniach 18-19 listopada 2022 z zakresu "Partnerstwa i  współpracy na rzecz rozwoju lokalnego/ dobre praktyki we wdrażaniu projektów"...

Relacja ze spotkań konsultacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trygon-Rozwój i Innowacja" zakończyła spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza. Spotkania zrealizowano w oparciu o umowę...

Zmiana terminu spotkania konsultacyjnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trygon-Rozwój i Innowacja" informuje o zmianie terminu i miejsca  spotkania konsultacyjnego. Spotkania z dnia 28 września 2022r. w Boguchwale (plac Rynek 1, 36-040 Boguchwała) odbędzie...

Badanie ankietowe

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Trygon-Rozwój i Innowacja” rozpoczęła prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029. Badanie to ma na celu analizę społeczno-gospodarczą dla obszaru Gminy Boguchwała,...