698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Author - LGD Trygon

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,  Zarząd Stowarzyszenia LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w zakresie przesunięcia i zwiększenia niewykorzystanych...