698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Zmarł Śp. Józef Król – Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Trygon – Rozwój i Innowacja” w latach 2008 – 2024


Zmarł Śp. Józef Król – Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Trygon – Rozwój i Innowacja” w latach 2008 – 2024

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci członka naszej Rady Józefa Króla – wspaniałego człowieka, działającego dla ludzi i naszej “małej Ojczyzny”.

Dziękujemy za lata wspólnych działań, za każdą pomoc i życzliwość oraz wspaniałą pracę w Radzie naszego stowarzyszenia.

Zarząd i pracownicy LGD “Trygon – Rozwój i Innowacja”