698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Blog

Latest News

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne zmian Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu...

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w związku z przesunięciem oszczędności wynikających...

Portal turystyczny LGD

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej promującej turystykę na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” zrealizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...

Komunikat Samorządu Województwa Podkarpackiego

Komunikat Samorządu Województwa Podkarpackiego   WAŻNE !!! Możliwość zmiany umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...