698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Aktualności

Relacja z imprezy w dniu 5 września 2021r.

W dniu 5 września 2021r. na Rynku w Boguchwale odbyła się kolejna edycja imprezy charakterystycznej dla środowiska lokalnego pn "Smaki Jesieni". Impreza została zorganizowana przez Miejskie Centrum Kultury w...

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące zmian Procedury wyboru i ceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 wrazz wzorami stosowanych dokumentów. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon -...