698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja" informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego dotyczącej zadania pn.: „Przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez...