698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Zmiana terminu spotkania konsultacyjnego


Zmiana terminu spotkania konsultacyjnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Trygon-Rozwój i Innowacja” informuje o zmianie terminu i miejsca  spotkania konsultacyjnego. Spotkania z dnia 28 września 2022r. w Boguchwale (plac Rynek 1, 36-040 Boguchwała) odbędzie się 27 października 2022r. w Boguchwale w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale – Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała w godzinach od 16.00 do 18.00. Celem spotkania jest prezentacja wstępnego projektu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.