698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD “Trygon-Rozwój i Innowacja”