698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Badanie ankietowe


Badanie ankietowe

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Trygon-Rozwój i Innowacja” rozpoczęła prace związane
z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029. Badanie to ma na celu analizę społeczno-gospodarczą dla obszaru Gminy Boguchwała, Lubenia i Świlcza.
Bardzo prosimy o włączenie się w przygotowanie dokumentu strategicznego i wypełnienie ankiety, która pozwoli na wypracowanie  celów i  przedsięwzięć, które będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców
.

Badanie ankietowe