698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Aktualizacja harmonogramu spotkań


Aktualizacja harmonogramu spotkań

Lokalna Grupa Działania “Trygon-Rozwój i Innowacja” informuje o zmianie terminu spotkania ze społecznością lokalną w ramach umowy  nr  00045-6934-UM0900049/22 w ramach poddziałania wsparcie przygotowawcze z dnia 10 czerwca 2022r. Zaplanowane spotkanie na dzień  29 grudnia 2022r. w Boguchwale odbędzie się w nowym terminie tj. 23 lutego 2023r.
W programie spotkania  prezentacja  gotowego projektu LSR.

Harmonogram spotkań  – pobierz

Serdecznie zapraszamy!