698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD w dniu 11.08.2022


Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD w dniu 11.08.2022