698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Relacja z imprezy w dniu 12.06.2022r.


Relacja z imprezy w dniu 12.06.2022r.

W dniu 12 czerwca 2022r. LGD “Trygon-Rozwój i  Innowacja” wzięła udział w Dniach Gminy Boguchwała jako imprezie charakterystycznej dla środowiska lokalnego. Udział w imprezie organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale pozwolił na wykorzystanie lokalnych walorów krajobrazowych, kulturowych i środowiskowych w celu promowania działalności LGD w związku z realizacją LSR w ramach PROW na lata 2014-2020.  W imprezie uczestniczyło 1800 osób tj. mieszkańców Gminy Boguchwała, okolicznych miejscowości oraz zaproszonych gości. Udział LGD w imprezie polegał na promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zorganizowanie degustacji lokalnego jadła. Pracownicy promowali działalność LGD, informowali o efektach wdrażania LSR oraz rozdawali ulotki, balony, długopisy, breloki, opaski odblaskowe i krówki.