698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Podsumowanie spotkania informacyjno-promocyjnego w Woli Zgłobieńskiej


Podsumowanie spotkania informacyjno-promocyjnego w Woli Zgłobieńskiej

W dniu 03.10.2020r w Leśniczówce Koła Łowieckiego “Rogacz” o godzinie 16.00 odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne Lokalnej Grupy Działania ” Trygon- Rozwój i Innowacja”.  Do udziału w spotkaniu zaproszono mieszkańców obszaru LGD w szczególności mieszkańców Gminy Boguchwała. Podczas spotkania Prezes Stowarzyszenia Pan Bogdan Dziedzic przedstawił  krótką prezentacją podczas której omówił stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W szczególności zostały omówione projekty jakie w obecnej perspektywie finansowej wpłynęły do biura LGD z Gminy Boguchwała. Wnioski te dotyczyły  naborów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej , Zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach konkursu wnioskodawcy otrzymali dofinansowanie  na zakup strojów ludowych oraz wydanie publikacji oraz w ramach projektów grantowych- dofinansowanie  uzyskano na remont kapliczek oraz wydanie publikacji, z zakresu budowy i przebudowy publicznych dróg gminnych i powiatowych -wyremontowano 3 odcinki dróg, z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – grantobiorcy złożyli wnioski na zorganizowanie innowacyjnej imprezy, z zakresu wzmacniania kapitału społecznego-  uzyskano dofinansowanie za zorganizowanie szkoleń związanych z ochroną środowiska.