698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD “Trygon – Rozwój i Innowacja”


Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD “Trygon – Rozwój i Innowacja”

W związku z przeprowadzaną ewaluacją realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”. Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety trwa 10 minut.
Z góry dziękujemy za pomoc!

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD “Trygon – Rozwój i Innowacja” -_link