698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Zaproszenie na warsztat refleksyjny w dniu 07.02.2020r.


Zaproszenie na warsztat refleksyjny w dniu 07.02.2020r.

Zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 07.02.2020r. o godzinie 17.00 pod adresem adresem 36-071 Trzciana 353 c , w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie