698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Informacja z posiedzenia Rady LGD w dniu 28 maja 2020 r.


Informacja z posiedzenia Rady LGD w dniu 28 maja 2020 r.

W dniu 28 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania “Trygon – Rozwój i Innowacja” w trakcie którego, zostały poddane do oceny wnioski złożone w ramach naboru nr 1/2020/G oraz naboru nr 2/2020/G.

W ramach naboru nr 1/2020/G z zakresu “Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” Rada LGD wybrała do finansowania nałączną kwotę 50 000,00 zł. –  5 wniosków jakie wpłyneły do biura LGD w trakcie trwania naboru. Wszystkie wnioski zmieściły się w limicie środków określonym w ogłoszeniu o naborze.

W ramach naboru nr 2/2020/G z zakresu “Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” Rada LGD wybrała do finansowania na łączną kwotę 52 499,00 zł. – 6 wniosków jakie wpłynęły do biura LGD w takcie trwania naboru. Wszystkie wnioski zmieściły się w limicie srodków określonym w ogłoszeniu o naborze.