698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Aktualności

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące zmian Procedury wyboru i ceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 wrazz wzorami stosowanych dokumentów. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon -...

Relacja z imprezy w dniu 11.07.2021r.

W dniu 11.07.2021r. na stadionie sportowym w Świlczy LGD "Trygon-Rozwój i Innowacja" wzięła udział w imprezie pn. "Turniej sołectw" organizowaną przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy...

Relacja z imprezy w dniu 26.06.2021r.

Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturowych związanych z obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju oraz działalnością Lokalnej Grupy Działania  polegała na udziale w imprezie charakterystycznej dla środowiska lokalnego pn. "Dni Gminy...