698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Zaproszenie na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania “Trygon – Rozwój i Innowacja”


Zaproszenie na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania “Trygon – Rozwój i Innowacja”