698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Zaproszenie dla mieszkańców Gminy Świlcza na spotkanie konsultacyjne 14 września 2022 o godz. 16.00 w sali GCKSIR w Świlczy Z/s w Trzcianie