698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Zaproszenie dla mieszkańców Gminy Lubenia na spotkanie konsultacyjne 8 września 2022r. godz. 16.00 w GOKu w Lubeni