698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Relacja z imprezy w dniu 5 września 2021r.


Relacja z imprezy w dniu 5 września 2021r.

W dniu 5 września 2021r. na Rynku w Boguchwale odbyła się kolejna edycja imprezy charakterystycznej dla środowiska lokalnego pn “Smaki Jesieni”. Impreza została zorganizowana przez Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale. Natomiast udział LGD w imprezie polegał na promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego w związku z tym ,że była współorganizatorem konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Boguchwała. Podczas imprezy LGD przeprowadziło kampanię informacyjną na temat głównych założeń LSR na lata 2014-2020 oraz jej efektów. Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z zakresem operacji realizowanych za pośrednictwem LGD. Na imprezie można było zobaczyć występy artystyczne lokalnych twórców m.in. Zespołu Kompanija z Boguchwały, zespołu folkowego Ziomki oraz Kapeli i zespołu śpiewaczy ” Kalina” z Lutoryża.