698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Relacja z imprezy w dniu 16.10.2021


Relacja z imprezy w dniu 16.10.2021

W dniu 16 października 2021 odbyła się impreza pn. ” 37 Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca ludowego” organizowana przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie. Kolejna już edycja imprezy charakterystycznej dla  środowiska lokalnego była jedną z form aktywizacji mieszkańców. Udział LGD w imprezie wiązał się z realizacją założeń LSR. Podczas imprezy promowano lokalne dziedzictwo kulturalne poprzez zorganizowanie degustacji lokalnego jadła oraz udzielano informacji nt. wdrażania LSR.