698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2022 z zakresu Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2022 z zakresu Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację z zakresu: Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych 

 Szczegóły na stronie: http://lgd-trygon.pl/budowa-lub-przebudowa-publicznych-drog-gminnych-lub-powiatowych/