698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację z zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 Szczegóły na stronie: http://lgd-trygon.pl/projekty-grantowe/