698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020/G- (Wzmacnianie kapitału społecznego)


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020/G- (Wzmacnianie kapitału społecznego)

 Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków  o powierzenie grantu w ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w zakresie: Wzmocnienia Kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  w zakresie ochrony środowiska zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – ogłoszenie o naborze wniosków 2/2020/G.