698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Nowy Projekt ” Polskie Inicjatywy Poradnicze”


Nowy Projekt ” Polskie Inicjatywy Poradnicze”

Bardzo miło nam jest poinformować, że  Partnerstwo LGD “Trygon-Rozwój i Innowacja”, LGD  Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Fundacji SMK oraz Fundacji Przestrzeń Lokalna się rozwija i będzie wspólnie koordynować kolejny projekt pn. “Polskie Inicjatywy Poradnicze” w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022 – 2023 dofinansowany ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Polskie Inicjatywy Poradnicze”, w ramach którego przewidzieliśmy granty na działalność poradniczą.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie konkursu, w którym zostaną wyłonione i  dofinansowane organizacje poradnicze świadczące usługi w obszarach: poradnictwo prawne, obywatelskie, psychologiczne, rodzinno-pedagogiczne, konsumenckie oraz zawodowe.

Wsparcie będą mogły uzyskać podmioty nieposiadające osobowości prawnej (takie jak m.in. uniwersyteckie poradnie prawne oraz placówki poradnictwa rodzinnego związków wyznaniowych), którym osobowości mogą użyczyć organizacje pozarządowe. W tym procesie organizacje pozarządowe będą pełnić funkcję Patrona.

Realizacja grantów poprzedzona będzie działaniami informacyjnymi i konsultacjami dla uprawnionych podmiotów. Po procesie wyboru podmiotów poradniczych i dofinansowaniu ich inicjatyw otrzymają wsparcie szkoleniowe. Kolejnym narzędziem wspierającym będą seminaria na temat sposobów realizacji, monitorowania działań i rozliczania inicjatywy w formie cyklu projektowego.

Szczegółowe informacje o projekcie  (harmonogram, regulaminy, wzory wniosków) oraz kontakt do Operatorów znajdą Państwo na stronie internetowej projektu www.inicjatywyporadnicze.pl oraz profilu na FB www.facebook.com/PolskieInicjatywyPoradnicze.

Zapraszamy do śledzenia informacji.