698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Informacja z posiedzenia Rady LGD w dniu 08 grudnia 2020 r.


Informacja z posiedzenia Rady LGD w dniu 08 grudnia 2020 r.

W dniu 08 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania “Trygon – Rozwój
i Innowacja” w trakcie którego, zostały poddane do oceny wnioski złożone w ramach naboru nr 2/2020.

W ramach naboru nr 2/2020 z zakresu “Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” do Biura LGD wpłynęło 16 wniosków. Rada LGD wybrała do finansowania na łączną kwotę 300 000,00 zł. –  5 wniosków które zmieściły się w limicie środków określonym w ogłoszeniu o naborze.

Protokół z posiedzenia  Rady 6-2020 z dnia 08.12.2020pobierz

Uchwała 6/44/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach oceny wstępnej  pobierz

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnejpobierz

Uchwała 6/61/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowaniapobierz

Lista operacji wybranych do finansowaniapobierz

Uchwała 6/62/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji nie wybranych do finansowaniapobierz

Lista operacji nie wybranych do finansowania pobierz