698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Informacja z posiedzenia Rady LGD w dniu 04 stycznia 2021 r.


Informacja z posiedzenia Rady LGD w dniu 04 stycznia 2021 r.

W dniu 04 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania “Trygon – Rozwój
i Innowacja” w trakcie którego, zostały rozpatrzone protesty od wyboru i oceny operacji złożone w ramach naboru wniosków nr 2/2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Protokół z posiedzenia Rady nr 1/2021 z dnia 04.01.2021r. – pobierz