698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Informacja o zakończonym naborze w ramach Podejmowania działalności gospodarczej


Informacja o zakończonym naborze w ramach Podejmowania działalności gospodarczej

Informujemy, ze w dniu 23.10.2020r zakończył się nabór wniosków w ramach ogłoszenia o naborze 2/2020 z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej.

W ramach powyższego naboru do Biura LGD wpłynęło 16 wniosków które zgodnie z procedurą  wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 zostają przekazane do oceny wstępnej wniosków.

W trakcie oceny wstępnej Wnioskodawcy będą wzywani do składania ewentualnych wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia.

Następnie wnioski zostaną przekazane do oceny Radzie LGD która dokona  oceny zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW na lata 2014-2020.