698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Informacja dotycząca naboru 2/2020 w ramach Podejmowania działalności gospodarczej


Informacja dotycząca naboru 2/2020 w ramach Podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziania “Trygon – Rozwój i Innowacja” informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2020, poz. 1555) wnioski złożone przez wnioskodawców w ramach naboru na 2/2020 w terminie od 05.10.2020 do 23.10.2020, będą przez biuro oraz Radę LGD oceniane zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami obowiązującymi od dnia 10.09.2020r.